Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZhmkWmclZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt

Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt

  • hZWXmZhmkWmclZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWZucJhob7Cx

Company Menu

Latest Big Jobs at Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt

  • B2B MARKETING MANAGER

    Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt - $1,800 USD

    1. Phụ trách marketing các sản phẩm của Công ty. 2. Quan hệ khách hàng (Hoạch định và thực hiện với sales): Quảng bá sản phẩm: qua website, email,...
    Ho Chi Minh

Inside review about Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...