Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmpRjlm-VmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt

Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt

 • hZWXmpRjlm-VmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWZucJhob7Cx

Company Menu

Latest Big Jobs at Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt

 • SALES MANAGER

  Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt - $1,500 USD

  1/ CÁC SẢN PHẨM & DỊCH VỤ CỦA LẠC VIỆT: Dành cho Doanh nghiệp: Phần mềm quản lý nhân sự, Phần mềm kế toán, Phần mềm quản lý bán lẻ, ERP …Dành cho...
  Ho Chi Minh
 • B2B MARKETING MANAGER

  Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt - $1,500 USD

  1. Phụ trách marketing các sản phẩm của Công ty. 2. Quan hệ khách hàng (Hoạch định và thực hiện với sales): Quảng bá sản phẩm: qua website, email,...
  Ho Chi Minh

Inside review about Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...